Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

TYDZIEŃ STWORZENIATYDZIEŃ STWORZENIA w obrazkach z opisem (kliknij)


 
 
                         Izajasz (Esaias) 14:24
     Przysiągł Pan zastępów, mówiąc: Zaiste, jakom umyślił, tak będzie, a jakom uradził, tak się stanie;
    
     The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:
                         Izajasz (Esaias) 46:10
     Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.
    
     Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:
                                                                                     CZYM JEST WYKRES WIEKÓW ?
     Wykres Wieków jest graficzną ilustracją Boskiego Planu, której zadaniem jest służenie pomocą w zrozumieniu tego Planu za pomocą naszego wzroku. Pismo Święte objawia logiczny i harmonijny Boski Plan, odnoszący się do przeszłości (Pierwszy Świat), teraźniejszości (Drugi Świat) i przyszłości (Trzeci Świat), oraz wyjaśniający postępowanie Boga w tym czasie, w sposób bardziej harmonijny i sensowny niż powszechnie jest rozumiany. Biblia stosuje słowo Świat do wielu rzeczy, lecz w temacie Boskiego Planu, słowo Świat używane jest w znaczeniu - porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej. Dlatego Boski Plan oznacza trzy porządki w rodzinie ludzkiej, obejmujące okres od stworzenia Adama do Wieków Przyszłych Trzeciego Świata. Ukoronowaniem Boskiego Planu jest powstanie doskonałego, wiecznego, uniwersalnego państwa, które Biblia określa jako Królestwo Boże.
    
Cytat z Księgi Izajasza rozdział 65 wersety 17 - 25, Biblia Gdańska :
65:17 - Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce.
65:18 - Owszem weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co Ja stworzę;  bo oto Ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele.
65:19 - I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w  ludu  moim;  a  nie  będzie  słychać  w  nim głosu płaczu  i głosu narzekania.
65:20 - Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo  dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat, przeklęty będzie.
65:21 - Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali; nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich.
65:22 - Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał; nie będą szczepić, aby inny jadł;  bo  dni  ludu  mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietszenia używać będą wybrani moi.
65:23 - Nie będą robić próżno, ani płodzić będą na  postrach;  bo  będą  nasieniem  błogosławionych  od  Pana,  oni i potomkowie ich z nimi.
65:24 - Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham.
65:25 - Wilk z barankiem paść się będą społem; lew jako wół plewy jeść będzie,  a  wężowi  proch  będzie  chlebem jego; nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan.

Cytat z książki "Boski Plan Wieków", autorstwa pastora CH.T.RUSSELLA, wydanej przez Ś.R.M.EPIFANIA, str. 204 :
     "ZAMKNIJCIE NA CHWILĘ OCZY na nieszczęście i niedolę, degradację i smutek, jakie teraz istnieją z powodu grzechu, i wyobraźcie sobie chwałę doskonałej ziemi. Żadna plama grzechu nie niszczy harmonii i spokoju doskonałego społeczeństwa ani żadna gorzka myśl czy nieżyczliwe spojrzenie lub słowo, lecz miłość tryska z każdego serca i znajduje odzew w każdym sercu. Każdy czyn nosi znamię dobra. Chorób już więcej nie będzie ani bólu, cierpienia czy chylenia się ku upadkowi - nawet obawy przed nimi nie będzie. Wyobraźcie sobie uosobienie względnego zdrowia i piękna ludzkich kształtów i rysów kiedykolwiek widzianych i wiedźcie, że urok doskonałych ludzi przekroczy najśmielsze marzenia. Wewnętrzna i umysłowa czystość oraz moralna doskonałość wycisną piętno chwały na każdej twarzy. Takim będzie społeczeństwo na ziemi. Ustanie płacz, a łzy wszystkich pogrążonych w smutku zostaną otarte, kiedy dzieło zmartwychwstania będzie urzeczywistnione (Obj. 21:4).
     Oto perspektywa przemian ludzkiego społeczeństwa. Przypominamy, że ziemia, która, była stworzona "na mieszkanie" dla takich istot, będzie dla nich odpowiednim i przyjemnym miejscem zamieszkania, reprezentowanym w rajskim Edenie, w którym przebywał pierwszy przedstawiciel ludzkości. Raj będzie odzyskany."  
                                                                                                                         
"The Plan of the Ages", page 192 - 193:
     "CLOSE YOUR EYES FOR A MOMENT to the scenes of misery and woe, degradation and sorrow that yet prevail on account of sin, and picture before your mental vision the glory of the perfect earth. Not a stain of sin mars the harmony and peace of a perfect society ; not a bitter thought, not an unkind look or word; love, welling up from every heart, meets a kindred response in every other heart, and benevolence marks every act. There sickness shall be no more; not an ache nor a pain, nor any evidence of decay-not even the fear of such things. Think of all the pictures of comparative health and beauty of human form and feature that you have ever seen, and know that perfect humanity will be of still surpassing loveliness. The inward purity and mental and moral perfection will stamp and glorify every radiant countenance. Such will earth’s society be ; and weeping bereaved ones will have their tears all wiped away, when thus they realize the rcsurrection work complete.-Rev. 21:4.
     And this is the change in human society only. We call to mind also that the earth, which was “made to be inhabited” by such a race of beings, is to be a fit and pleasing abode for them, as represented in the Edenic paradise, in which the representative man was at first placed. Paradise shall be restored."
                                                                                                                            

 
POLECANE STRONY
http://www.pastorrussell.pl
https://uwierzbogu.pl
Zdarzyło się lat temu.....
Raj  odzyskany
KONTAKT (CONTACT)
Chcesz wiedzieć więcej?
Kliknij:
LINKI:
WIERSZE BRZASKU TYSIĄCLECIA (kliknij)
ZDROWIE
SŁUCHAJ WIERSZY AUDIO