C -TRZECI ŚWIAT
    Trzecia epoka, C, nazwana też "zupełnością czasów", trwa od początku panowania Chrystusa do "przyszłych wieków" i będzie trwała wiecznie (Efez. 1:10; 2:7 BG). Epoka  C jest nazwana "światem przyszłym", "w którym sprawiedliwość mieszka", w przeciwieństwie do obecnego złego świata. Trzecia wielka epoka, C, składa się z wielu wieków, "przyszłych wieków".