cyfra 3
Czas chrztu Jezusa, początek żydowskiego żniwa.