dwie linie 1
     Te dwie linie reprezentują potop, w którym "zginął (...) on pierwszy świat", pierwsza dyspensacja (2 Piotra 3:6).