piramida w
     Ogół ludzkości, tj. niemoralne jednostki obecnego świata, a także zatwardziali w grzechu Izraelici, którzy nie byli wierni przymierzu i dlatego w Wieku Tysiąclecia zostaną potraktowani jak poganie. Jak widać, niezupełna piramida w spoczywa na poziomie N, co reprezentuje przywrócony świat ludzkości, podniesiony do doskonałości przez posłuszeństwo Chrystusowi na "gościńcu świątobliwości". W ten sposób cały niewybrany świat oczekuje na czas błogosławieństw i sposobności powstania do ludzkiej doskonałości, jakiej udzieli Chrystus. To właśnie ich Adam doprowadził do stanu ruiny i to właśnie oni, na warunku posłuszeństwa, otrzymają możliwość uzyskania doskonałego człowieczeństwa, utraconego dla nich przez ojca Adama. Pierwszy Adam i pierwsza Ewa zrodzili ludzkość w grzechu i śmierci, natomiast drugi Adam i druga Ewa odrodzą ludzkość w sprawiedliwości i życiu.