piramida l    
     Jezus w Wieku Ewangelii, przebywający w chwale, "usiadł z Ojcem swoim na jego tronie" i jest głową Swego Kościoła na ziemi, jego wodzem i przewodnikiem.