piramida s
     Oddzielone Maluczkie Stadko (Kościół) od Wielkiej Kompanii (Wielki Lud) w żniwie Wieku Ewangelii.