piramida u
     Usprawiedliwieni, którzy w okresie żniwa, w szerszym znaczeniu tego słowa, tracą swe usprawiedliwienie i jako kąkol spadają z poziomu usprawiedliwienia, objawiając się jako całkowicie światowi.