piramida v
     Hipokryci, którzy tylko słownie przyznają się do chrześcijaństwa.