piramida y  
     Wielka Kompania(Wielki Lud), opisana w Obj. 7:9,13-17, która będzie sługą Chrystusa i Kościoła, stojąc przed tronem i z punktu widzenia Królestwa będzie szlachtą służącą Chrystusowi i Kościołowi. Z punktu widzenia świątyni, w której Wielka Kompania będzie w stanie duchowym, będą Lewitami.