piramida z
     
Przywrócony Izrael. Tysiącletni Izrael będzie składał się ze Starożytnych Godnych, którzy w tym czasie będą książętami, a także z Młodocianych Godnych, którzy również będą w tym czasie książętami. Obydwie te klasy znajdą się w ziemskiej fazie Królestwa. Ówczesny Izrael będzie także obejmował wierzących cielesnych Izraelitów. Tak więc pod przywróconym Izraelem rozumiemy trzy klasy: Starożytnych Godnych, Młodocianych Godnych i tych cielesnych Izraelitów, którzy wierzą w obietnicę Abrahamową i pozostają wierni Bogu. Nie poświęceni usprawiedliwieni z wiary z Wieku Ewangelii także są tutaj pokazani.